Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.1

Verš

śrī-śuka uvāca
nābhāgo nabhagāpatyaṁ
yaṁ tataṁ bhrātaraḥ kavim
yaviṣṭhaṁ vyabhajan dāyaṁ
brahmacāriṇam āgatam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; nābhāgaḥ — Nābhāga; nabhaga-apatyam — byl synem Mahārāje Nabhagy; yam — jemuž; tatam — otce; bhrātaraḥ — starší bratři; kavim — učený; yaviṣṭham — nejmladší; vyabhajan — rozdělili; dāyam — majetek; brahmacāriṇam — rozhodnutý pro život brahmacārīho natrvalo (naiṣṭhika); āgatam — vrátil se.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Syn Nabhagy, který se jmenoval Nābhāga, žil dlouho u svého duchovního učitele. Jeho bratři si proto mysleli, že se nechce stát gṛhasthou a už se nevrátí — rozdělili si tedy majetek svého otce mezi sebe a Nābhāgovi žádný podíl nenechali. Když se vrátil od duchovního učitele, dali mu jako podíl svého otce.

Význam

Existují dva druhy brahmacārīnů — jeden se vrátí domů, ožení se a žije jako hospodář, zatímco druhý, zvaný bṛhad-vrata, slibuje zůstat brahmacārīnem natrvalo. Ten se od duchovního učitele nevrací; zůstává s ním a později rovnou přijme sannyās. Nābhāga se od duchovního mistra dlouho nevracel, a proto si jeho bratři mysleli, že se rozhodl pro stav bṛhadvrata-brahmacarya. Nenechali mu tedy jeho podíl, a když se znenadání vrátil, dali mu jako podíl svého otce.