Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.14

Verš

śrī-rājovāca
bhagavañ chrotum icchāmi
rājarṣes tasya dhīmataḥ
na prābhūd yatra nirmukto
brahma-daṇḍo duratyayaḥ

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král Parīkṣit požádal; bhagavan — ó velký brāhmaṇo; śrotum icchāmi — přeji si slyšet (od tebe); rājarṣeḥ — o vznešeném králi Ambarīṣovi; tasya — o něm; dhīmataḥ — který byl tak rozvážnou osobností; na — ne; prābhūt — mohlo zapůsobit; yatra — na něhož (Mahārāje Ambarīṣe); nirmuktaḥ — vyřčené; brahma-daṇḍaḥ — prokletí z úst brāhmaṇy; duratyayaḥ — jež je nepřekonatelné.

Překlad

Král Parīkṣit požádal: “Ó velká osobnosti, Mahārāja Ambarīṣa byl jistě ušlechtilý a měl úctyhodnou povahu. Přeji si o něm slyšet. Překvapuje mě, že na něj nepůsobilo prokletí od brāhmaṇy, které jinak nelze překonat.”