Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.13

Verš

nābhāgād ambarīṣo ’bhūn
mahā-bhāgavataḥ kṛtī
nāspṛśad brahma-śāpo ’pi
yaṁ na pratihataḥ kvacit

Synonyma

nābhāgāt — Nābhāgovi; ambarīṣaḥ — Mahārāja Ambarīṣa; abhūt — narodil se; mahā-bhāgavataḥ — nejvznešenější oddaný; kṛtī — proslulý; na aspṛśat — nemohlo se dotknout; brahma-śāpaḥ api — ani prokletí od brāhmaṇy; yam — jehož (Ambarīṣe Mahārāje); na — ani; pratihataḥ — selhávající; kvacit — kdykoliv.

Překlad

Nābhāgovi se narodil Mahārāja Ambarīṣa, vznešený oddaný, proslulý svými vynikajícími vlastnostmi. Ačkoliv ho proklel neomylný brāhmaṇa, toto prokletí na něho nemělo žádný vliv.