Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.16.11

Verš

dṛṣṭvāgny-āgāra āsīnam
āveśita-dhiyaṁ munim
bhagavaty uttamaśloke
jaghnus te pāpa-niścayāḥ

Synonyma

dṛṣṭvā — když viděli; agni-āgāre — na místě, kde se provádí ohnivá oběť; āsīnam — sedícího; āveśita — zcela pohrouženého v myšlenkách; dhiyam — inteligencí; munim — velkého mudrce Jamadagniho; bhagavati — o Nejvyšší Osobnosti Božství; uttama-śloke — Pánu, který je opěvován nejlepšími z vybraných modliteb; jaghnuḥ — zabili; te — synové Kārtavīryārjuny; pāpa-niścayāḥ — odhodlaní spáchat velice hříšný čin nebo zosobněné hříchy.

Překlad

Synové Kārtavīryārjuny byli odhodláni páchat hříšné činy. Když tedy viděli Jamadagniho, jak sedí u obětního ohně a medituje o Nejvyšší Osobnosti Božství, Pánu, který je opěvován nejlepšími z vybraných modliteb, chopili se příležitosti a zabili ho.