Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.14.20

Verš

urvaśy uvāca
kasyās tvayi na sajjeta
mano dṛṣṭiś ca sundara
yad-aṅgāntaram āsādya
cyavate ha riraṁsayā

Synonyma

urvaśī uvāca — Urvaśī odpověděla; kasyāḥ — které ženy; tvayi — k tobě; na — ne; sajjeta — byly by přitahované; manaḥ — mysl; dṛṣṭiḥ ca — a zrak; sundara — ó úžasný muži; yat-aṅgāntaram — jehož hruď; āsādya — užívající si; cyavate — vzdá se; ha — jistě; riraṁsayā — za účelem sexuálního požitku.

Překlad

Urvaśī odpověděla: “Jsi tak úžasný-existuje snad žena, jejíž mysl a zrak bys nepřitahoval? Přijme-li některá útočiště na tvé hrudi, nemůže se ubránit a neužívat si s tebou pohlavního styku.”

Význam

Když hezký muž potká krásnou ženu a obejme ji, jak se mohou v těchto třech světech ubránit pohlavnímu styku? Śrīmad-Bhāgavatam (7.9.45) proto říká: yan maithunādi-gṛhamedhi-sukhaṁ hi tuccham.