Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.10.51

Verš

tretāyāṁ vartamānāyāṁ
kālaḥ kṛta-samo ’bhavat
rāme rājani dharma-jñe
sarva-bhūta-sukhāvahe

Synonyma

tretāyām — v Tretā-yuze; vartamānāyām — přestože žijící v tomto období; kālaḥ — období; kṛta — se Satya-yugou; samaḥ — rovnocenné; abhavat — stalo se; rāme — díky přítomnosti Pána Rāmacandry; rājani — jako vládnoucího krále; dharma-jñe — jelikož byl dokonale zbožný; sarva-bhūta — všech živých bytostí; sukha-āvahe — zajišťující úplné štěstí.

Překlad

Pán Rāmacandra se stal králem v Tretā-yuze, ale díky Jeho dobré vládě byl tento věk stejný jako Satya-yuga. Každý byl zbožný a dokonale šťastný.

Význam

Kali-yuga je nejhorší ze všech čtyř yug (Satya, Tretā, Dvāpara a Kali), ale uplatněním varṇāśrama-dharmy lze i v tomto věku Kali navodit atmosféru, jaká vládla v Satya-yuze. Hnutí Hare Kṛṣṇa neboli hnutí pro vědomí Kṛṣṇy sleduje tento cíl.

kaler doṣa-nidhe rājann
asti hy eko mahān guṇaḥ
kīrtanād eva kṛṣṇasya
mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet

“Můj milý králi, Kali-yuga je sice věk plný chyb, ale přesto má jednu dobrou vlastnost-pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa se může každý vysvobodit z hmotného zajetí a dospět do transcendentálního království.” (Bhāg. 12.3.51). Jestliže se lidé připojí k tomuto saṅkīrtanovému hnutí, které šíří zpívání Hare Kṛṣṇa, Hare Rāma, jistě se zbaví znečištění Kali-yugy a budou i v tomto věku stejně šťastní, jako byli lidé v Satya-yuze neboli zlatém věku. Kdokoliv se může k tomuto Hare Kṛṣṇa hnutí snadno připojit-musí jen zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, dodržovat usměrňující zásady a vyhýbat se znečištění hříšného života. Dokonce i ten, kdo je hříšný a nedovede se ihned hříšného života vzdát, bude nepochybně od všech hříšných činností oproštěn a jeho život bude úspěšný, bude-li s oddaností a vírou zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam. To je požehnání Pána Rāmacandry, který se zjevil v tomto věku Kali jako Pán Gaurasundara.