Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.7.40

Verš

puṁsaḥ kṛpayato bhadre
sarvātmā prīyate hariḥ
prīte harau bhagavati
prīye ’haṁ sacarācaraḥ
tasmād idaṁ garaṁ bhuñje
prajānāṁ svastir astu me

Synonyma

puṁsaḥ — s osobou; kṛpayataḥ — jednající pro dobro druhých; bhadre — ó laskavá Bhavānī; sarva-ātmā — Nadduše; prīyate — je spokojena; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; prīte — díky Jeho spokojenosti; harau — Nejvyšší Pán, Hari; bhagavati — Osobnost Božství; prīye — jsem také spokojen; aham — já; sa-cara-acaraḥ — společně se všemi ostatními, pohyblivými a nehybnými; tasmāt — proto; idam — tento; garam — jed; bhuñje — chci vypít; prajānām — živých bytostí; svastiḥ — blaho; astu — nechť nastane; me — díky mně.

Překlad

Má drahá, laskavá ženo Bhavānī, Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, je velice potěšen, když někdo jedná pro dobro druhých. A je-li Pán spokojen, jsem spokojen i já a také všechny ostatní živé bytosti. Proto vypiji tento jed, neboť tak mohou být díky mně všichni živí tvorové šťastní.