Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.6.31

Verš

tat tv arocata daityasya
tatrānye ye ’surādhipāḥ
śambaro ’riṣṭanemiś ca
ye ca tripura-vāsinaḥ

Synonyma

tat — všechna tato slova; tu — ale; arocata — byla velice příjemná; daityasya — Balimu Mahārājovi; tatra — jakož i; anye — ostatní; ye — kteří byli; asura-adhipāḥ — vůdci asurů; śambaraḥ — Śambara; ariṣṭanemiḥ — Ariṣṭanemi; ca — také; ye — další, kteří; ca — a; tripura-vāsinaḥ — všichni obyvatelé Tripury.

Překlad

Bali Mahārāja a jeho pomocníci v čele se Śambarou a Ariṣṭanemim, jakož i všichni ostatní obyvatelé Tripury okamžitě přijali návrhy, které král Indra předložil.

Význam

Z tohoto verše se plyne, že politika, diplomacie, sklon k podvádění a všechno, s čím se setkáváme v tomto světě při individuálních a společenských opatřeních mezi dvěma stranami, existuje i na vyšších planetárních soustavách. Polobozi šli za Balim Mahārājem s návrhem vytvořit nektar a Daityové, démoni, návrh okamžitě přijali — mysleli si, že polobozi jsou již zesláblí, a až bude nektar k dispozici, vezmou jim ho a použijí jej pro své vlastní účely. Polobozi měli nepochybně podobné úmysly. Jediný rozdíl spočívá v tom, že Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Viṣṇu, byl na straně polobohů, protože byli Jeho oddaní, zatímco démonům byl Pán Viṣṇu lhostejný. Po celém vesmíru existují dvě strany — strana Viṣṇua neboli stoupenců vědomí Boha a strana bezbožných. Bezbožná strana není nikdy šťastná či vítězná, ale strana vědomá si Boha je šťastná a vítězná vždy.