Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.3.31

Verš

taṁ tadvad ārtam upalabhya jagan-nivāsaḥ
stotraṁ niśamya divijaiḥ saha saṁstuvadbhiḥ
chandomayena garuḍena samuhyamānaś
cakrāyudho ’bhyagamad āśu yato gajendraḥ

Synonyma

tam — k němu (Gajendrovi); tadvat — takto; ārtam — který velice trpěl (kvůli útoku krokodýla); upalabhya — poté, co zvěděl; jagat-nivāsaḥ — Pán, jenž existuje všude; stotram — modlitbu; niśamya — poté, co vyslechl; divijaiḥ — obyvateli nebeských planet; saha — s; saṁstuvadbhiḥ — kteří též pronášeli modlitby; chandomayena — rychlostí, jakou si přál; garuḍena — Garuḍou; samuhyamānaḥ — nesený; cakra — držící svůj disk; āyudhaḥ — a další zbraně, například kyj; abhyagamat — dospěl; āśu — okamžitě; yataḥ — kde; gajendraḥ — byl král slonů, Gajendra.

Překlad

Poté co Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, jenž žije všude, zvěděl o nebezpečné situaci Gajendry, který pronášel modlitby, objevil se i s polobohy, modlícími se k Němu. S diskem a dalšími zbraněmi v rukách tam dospěl na zádech svého přepravce Garuḍy velkou rychlostí, jak si sám přál. Tak se zjevil před Gajendrou.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poukazuje na to, že jelikož Gajendra byl v tak obtížné situaci a modlil se o milost Nejvyšší Osobnosti Božství, polobozi — kteří ho mohli okamžitě přijít zachránit — se za ním zdráhali jít. Jelikož chápali, že Gajendrova modlitba byla určena Pánu, cítili se uraženi, a to samo bylo urážlivé. Následně doprovázeli Pána, když se tam vydal, a modlili se k Němu, aby jim byla tato urážka prominuta.