Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.24.31

Verš

śrī-śuka uvāca
iti bruvāṇaṁ nṛpatiṁ jagat-patiḥ
satyavrataṁ matsya-vapur yuga-kṣaye
vihartu-kāmaḥ pralayārṇave ’bravīc
cikīrṣur ekānta-jana-priyaḥ priyam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; bruvāṇam — který tak promluvil; nṛpatim — ke králi; jagat-patiḥ — vládce celého vesmíru; satyavratam — Satyavratovi; matsya-vapuḥ — Pán, jenž přijal podobu ryby; yuga-kṣaye — na konci yugy; vihartu-kāmaḥ — aby si užíval svých zábav; pralaya-arṇave — ve vodách potopy; abravīt — pravil; cikīrṣuḥ — s touhou udělat; ekānta-jana-priyaḥ — nanejvýš milovaný oddanými; priyam — něco velice prospěšného.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Když král Satyavrata takto promluvil, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který na konci yugy přijal podobu ryby, aby pomohl svému oddanému a užíval si zábav ve vodách potopy, odvětil.