Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.19.18

Verš

śrī-balir uvāca
aho brāhmaṇa-dāyāda
vācas te vṛddha-sammatāḥ
tvaṁ bālo bāliśa-matiḥ
svārthaṁ praty abudho yathā

Synonyma

śrī-baliḥ uvāca — Bali Mahārāja řekl; aho — běda; brāhmaṇa-dāyāda — ó synu brāhmaṇy; vācaḥ — slova; te — Tvá; vṛddha-sammatāḥ — jsou určitě přijatelná pro starší a učené osoby; tvam — Ty; bālaḥ — chlapec; bāliśa- matiḥ — bez dostatečného poznání; sva-artham — vlastní zájem; prati — vůči; abudhaḥ — nedostatečně obeznámený; yathā — jak by to mělo být.

Překlad

Bali Mahārāja pravil: Ó synu brāhmaṇy, Tvá slova se vyrovnají pokynům starších a učených osob. Jsi však jen chlapec a nemáš dostatek inteligence. Nejsi proto příliš prozíravý co se týče Tvého vlastního zájmu.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je úplný sám v sobě, a proto kvůli sobě ve skutečnosti o nic usilovat nemusí. Pán Vāmanadeva nešel za Mahārājem Balim pro svůj vlastní zájem. Jak je uvedeno v Bhagavad- gītě (5.29): bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram. Pán je vlastníkem všech planet v hmotném i duchovním světě. Proč by měl žádat o zemi? Bali Mahārāja správně řekl, že Pán Vāmanadeva nebyl ohledně svého vlastního zájmu vůbec prozíravý. Pán Vāmana nepřišel za Balim pro své vlastní dobro, ale pro dobro svých oddaných. Oddaní obětují své osobní zájmy tomu, aby uspokojili Nejvyšší Osobnost Božství, a Nejvyšší Pán je také připravený udělat cokoli v zájmu svých oddaných, i když sám žádný osobní zájem nemá. Ten, kdo je úplný sám v sobě, nemá žádné vlastní zájmy.