Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.18.11

Verš

dṛṣṭvāditis taṁ nija-garbha-sambhavaṁ
paraṁ pumāṁsaṁ mudam āpa vismitā
gṛhīta-dehaṁ nija-yoga-māyayā
prajāpatiś cāha jayeti vismitaḥ

Synonyma

dṛṣṭvā — hledící na; aditiḥ — matka Aditi; tam — Něho (Nejvyššího Pána, Osobnost Božství); nija-garbha-sambhavam — zrozeného z jejího lůna; param — Nejvyššího; pumāṁsam — Osobnost Božství; mudam — velké štěstí; āpa — pocítila; vismitā — užaslá; gṛhīta — přijal; deham — tělo či transcendentální podobu; nija-yoga-māyayā — prostřednictvím vlastní duchovní energie; prajāpatiḥ — Kaśyapa Muni; ca — také; āha — řekl; jaya — sláva; iti — takto; vismitaḥ — udivený.

Překlad

Když Aditi uviděla Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, jenž působením své duchovní energie přijal transcendentální tělo a přišel na svět z jejího lůna, žasla a byla velmi šťastná. Jakmile dítě spatřil Prajāpati Kaśyapa, plný štěstí a údivu zvolal: “Jaya! Jaya!”