Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.16.11

Verš

śrī-aditir uvāca
bhadraṁ dvija-gavāṁ brahman
dharmasyāsya janasya ca
tri-vargasya paraṁ kṣetraṁ
gṛhamedhin gṛhā ime

Synonyma

śrī-aditiḥ uvāca — Śrīmatī Aditi řekla; bhadram — vše dobré; dvija- gavām — brāhmaṇů a krav; brahman — ó brāhmaṇo; dharmasya asya — náboženských zásad uvedených v śāstrách; janasya — obyčejných lidí; ca — a; tri-vargasya — tří stádií pokroku (dharma, artha a kāma); param — nejvyšší; kṣetram — pole; gṛhamedhin — ó můj manželi, který jsi připoutaný k životu hospodáře; gṛhāḥ — tvůj domov; ime — všechny tyto věci.

Překlad

Aditi řekla: Ó můj manželi, ctěný brāhmaṇo, co se týče brāhmaṇů, krav, náboženství a blahobytu ostatních lidí je vše v pořádku. Ó pane domu, v životě hospodáře šťastně vzkvétají principy dharmy, arthy a kāmy, a je tudíž plný štěstí.

Význam

V rodinném životě může člověk podle usměrnění śāster kultivovat zásady náboženství, hospodářského rozvoje a smyslového požitku, ale pokud chce dosáhnout osvobození, musí rodinného života zanechat a vstoupit do transcendentálního stavu odříkání. Kaśyapa Muni stav odříkání nepřijal, a proto je zde jednou osloven jako brahman a podruhé jako gṛhamedhin. Jeho žena Aditi ho ujistila, že v jejich domácnosti probíhalo vše bez problémů a brāhmaṇové a krávy byli ctěni a ochraňováni. Jinými slovy — řád nebyl narušen a domácnost fungovala bez potíží.