Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.16.10

Verš

api sarve kuśalinas
tava putrā manasvini
lakṣaye ’svastham ātmānaṁ
bhavatyā lakṣaṇair aham

Synonyma

api — zdali; sarve — všichni; kuśalinaḥ — prospívající; tava — tvoji; putrāḥ — synové; manasvini — ó velkomyslná ženo; lakṣaye — vidím; asvastham — neklidná; ātmānam — mysl; bhavatyāḥ — tvá; lakṣaṇaiḥ — podle příznaků; aham — já.

Překlad

Ó velkomyslná ženo, daří se všem tvým synům dobře? Když vidím tvůj povadlý obličej, je mi jasné, že tvá mysl není klidná. Čím to je?