Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.15.24

Verš

maghavāṁs tam abhipretya
baleḥ paramam udyamam
sarva-deva-gaṇopeto
gurum etad uvāca ha

Synonyma

maghavān — Indra; tam — situaci; abhipretya — když pochopil; baleḥ — Baliho Mahārāje; paramam udyamam — velké nadšení; sarva-deva-gaṇa — všemi polobohy; upetaḥ — doprovázený; gurum — duchovnímu mistrovi; etat — následující slova; uvāca — řekl; ha — vskutku.

Překlad

Když král Indra viděl nezlomné úsilí Baliho Mahārāje a pochopil, o co mu jde, obrátil se společně s ostatními polobohy na svého duchovního mistra Bṛhaspatiho a promluvil k němu.