Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.15.25

Verš

bhagavann udyamo bhūyān
baler naḥ pūrva-vairiṇaḥ
aviṣahyam imaṁ manye
kenāsīt tejasorjitaḥ

Synonyma

bhagavan — ó můj pane; udyamaḥ — nadšení; bhūyān — velké; baleḥ — Baliho Mahārāje; naḥ — náš; pūrva-vairiṇaḥ — dřívější nepřítel; aviṣahyam — nesnesitelné; imam — toto; manye — myslím si; kena — od něhož; āsīt — dostal; tejasā — síla; ūrjitaḥ — získaná.

Překlad

Můj pane, náš starý nepřítel Bali Mahārāja je nyní opět nadšený a tím získal úžasnou sílu, až si myslíme, že jeho moci snad ani nedokážeme vzdorovat.