Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.10.38

Verš

teṣāṁ padāghāta-rathāṅga-cūrṇitād
āyodhanād ulbaṇa utthitas tadā
reṇur diśaḥ khaṁ dyumaṇiṁ ca chādayan
nyavartatāsṛk-srutibhiḥ pariplutāt

Synonyma

teṣām — všech osob na bojišti; padāghāta — způsobené dusáním země nohami démonů a polobohů; ratha-aṅga — a koly vozů; cūrṇitāt — z níž se utvořily částečky prachu; āyodhanāt — z bojiště; ulbaṇaḥ — prudké; utthitaḥ — zvedání; tadā — tehdy; reṇuḥ — částečky prachu; diśaḥ — všechny strany; kham — meziplanetární prostor; dyumaṇim — až po slunce; ca — také; chādayan — zakrývající všechen prostor až po; nyavartata — přestal se vznášet vzduchem; asṛk — krve; srutibhiḥ — částečkami; pariplutāt — jelikož byl hojně pokropen.

Překlad

Jak zemi dusaly nohy démonů a polobohů a kola vozů, do nebe prudce vyletovaly částečky prachu, až vytvořily mrak, který postupně zakryl všechny strany meziplanetárního prostoru až ke slunci. Když však po částečkách prachu následovaly kapky krve, jež skrápěly všechny strany, prašný mrak se již na nebi neudržel.

Význam

The cloud of dust covered the entire horizon, but when drops of blood sprayed up as far as the sun, the dust cloud could no longer float in the sky. A point to be observed here is that although the blood is stated to have reached the sun, it is not said to have reached the moon. Apparently, therefore, as stated elsewhere in Śrīmad-Bhāgavatam, the sun, not the moon, is the planet nearest the earth. We have already discussed this point in many places. The sun is first, then the moon, then Mars, Jupiter and so on. The sun is supposed to be 93,000,000 miles above the surface of the earth, and from Śrīmad-Bhāgavatam we understand that the moon is 1,600,000 miles above the sun. Therefore the distance between the earth and the moon would be about 95,000,000 miles. So if a space capsule were traveling at the speed of 18,000 miles per hour, how could it reach the moon in four days? At that speed, going to the moon would take at least seven months. That a space capsule on a moon excursion has reached the moon in four days is therefore impossible.