Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.10.37

Verš

gajās turaṅgāḥ sarathāḥ padātayaḥ
sāroha-vāhā vividhā vikhaṇḍitāḥ
nikṛtta-bāhūru-śirodharāṅghrayaś
chinna-dhvajeṣvāsa-tanutra-bhūṣaṇāḥ

Synonyma

gajāḥ — sloni; turaṅgāḥ — koně; sa-rathāḥ — s vozy; padātayaḥ — pěší vojáci; sāroha-vāhāḥ — přepravci s jezdci; vividhāḥ — rozmanité druhy; vikhaṇḍitāḥ — rozsekáni na kusy; nikṛtta-bāhu — uťaté paže; ūru — stehna; śirodhara — krky; aṅghrayaḥ — nohy; chinna — roztrhány; dhvaja — vlajky; iṣvāsa — luky; tanutra — brnění; bhūṣaṇāḥ — ozdoby.

Překlad

Sloni, koně, vozy, vozatajové, pěší vojáci a různí přepravci se svými jezdci byli sekáni na kusy. Paže, stehna, krky a nohy vojáků byly odděleny od těl a jejich vlajky, luky, brnění a ozdoby roztrhány.