Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.10.39

Verš

śirobhir uddhūta-kirīṭa-kuṇḍalaiḥ
saṁrambha-dṛgbhiḥ paridaṣṭa-dacchadaiḥ
mahā-bhujaiḥ sābharaṇaiḥ sahāyudhaiḥ
sā prāstṛtā bhūḥ karabhorubhir babhau

Synonyma

śirobhiḥ — hlavami; uddhūta — oddělenými, rozházenými; kirīṭa — s helmicemi; kuṇḍalaiḥ — a náušnicemi; saṁrambha-dṛgbhiḥ — s očima plnýma hněvu (přestože byly hlavy odděleny od těl); paridaṣṭa — skousnutými zuby; dacchadaiḥ — se rty; mahā-bhujaiḥ — s mocnými pažemi; sa- ābharaṇaiḥ — ozdobenými šperky; saha-āyudhaiḥ — a se zbraněmi v rukách, ačkoliv tyto ruce byly uťaté; — to bojiště; prāstṛtā — poseté; bhūḥ — válečné pole; karabha-ūrubhiḥ — a se stehny a nohami připomínajícími choboty slonů; babhau — stalo se.

Překlad

Válečné pole bylo v průběhu boje poseto uťatými hlavami hrdinů se stále ještě zírajícíma očima a se zuby v hněvu zakousnutými do rtů. Všude se povalovaly roztroušené helmice a náušnice z těchto usekaných hlav. Porůznu tam také leželo mnoho paží ozdobených šperky a svírajících různé zbraně, jakož i mnoho nohou a stehen, jež připomínaly sloní choboty.