Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.2.18-19

Verš

śakuniṁ śambaraṁ dhṛṣṭiṁ
bhūtasantāpanaṁ vṛkam
kālanābhaṁ mahānābhaṁ
hariśmaśrum athotkacam
tan-mātaraṁ ruṣābhānuṁ
ditiṁ ca jananīṁ girā
ślakṣṇayā deśa-kāla-jña
idam āha janeśvara

Synonyma

śakunim — Śakuniho; śambaram — Śambaru; dhṛṣṭim — Dhṛṣṭiho; bhūtasantāpanam — Bhūtasantāpanu; vṛkam — Vṛku; kālanābham — Kālanābhu; mahānābham — Mahānābhu; hariśmaśrum — Hariśmaśrua; atha — jakož i; utkacam — Utkacu; tat-mātaram — jejich matku; ruṣābhānum — Ruṣābhānu; ditim — Diti; ca — a; jananīm — svou vlastní matku; girā — slovy; ślakṣṇayā — laskavými; deśa-kāla-jñaḥ — který dobře rozuměl situaci podle dané chvíle a okolností; idam — toto; āha — řekl; jana-īśvara — ó králi.

Překlad

Ó králi, Hiraṇyakaśipu se nesmírně hněval, ale jako velký politik věděl, jak jednat podle dané chvíle a okolností. Laskavými slovy začal uklidňovat své synovce — Śakuniho, Śambaru, Dhṛṣṭiho, Bhūtasantāpanu, Vṛku, Kālanābhu, Mahānābhu, Hariśmaśrua a Utkacu. Utěšoval také jejich matku, svou švagrovou Ruṣābhānu, i svou vlastní matku Diti. Promluvil k nim následovně.