Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.2.20

Verš

śrī-hiraṇyakaśipur uvāca
ambāmba he vadhūḥ putrā
vīraṁ mārhatha śocitum
ripor abhimukhe ślāghyaḥ
śūrāṇāṁ vadha īpsitaḥ

Synonyma

śrī-hiraṇyakaśipuḥ uvāca — Hiraṇyakaśipu řekl; amba amba — matko, matko; he — ó; vadhūḥ — švagrová; putrāḥ — ó synové mého bratra; vīram — hrdina; — ne; arhatha — přísluší vám; śocitum — naříkat nad; ripoḥ — nepříteli; abhimukhe — tváří v tvář; ślāghyaḥ — slavné; śūrāṇām — těch, kdo jsou skutečně velké osobnosti; vadhaḥ — zabití; īpsitaḥ — vytoužené.

Překlad

Hiraṇyakaśipu řekl: Má drahá matko, švagrová a synovci, neměli byste naříkat nad smrtí velkého hrdiny. Smrt tváří v tvář nepříteli je pro hrdinu slavná a kýžená.