Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.15.48-49

Verš

hiṁsraṁ dravyamayaṁ kāmyam
agni-hotrādy-aśāntidam
darśaś ca pūrṇamāsaś ca
cāturmāsyaṁ paśuḥ sutaḥ
etad iṣṭaṁ pravṛttākhyaṁ
hutaṁ prahutam eva ca
pūrtaṁ surālayārāma-
kūpājīvyādi-lakṣaṇam

Synonyma

hiṁsram — systém zabíjení a obětování zvířat; dravya-mayam — vyžadující mnohé příslušenství; kāmyam — plné neomezených hmotných tužeb; agni-hotra-ādi — obřady, jako je agni-hotra-yajña; aśānti-dam — způsobující úzkost; darśaḥ — obřad darśa; ca — a; pūrṇamāsaḥ — obřad pūrṇamāsa; ca — také; cāturmāsyam — čtyřměsíční dodržování předepsaných zásad; paśuḥ — obřad, při kterém jsou obětována zvířata, neboli paśu-yajña; sutaḥsoma-yajña; etat — toho všeho; iṣṭam — cíl; pravṛtta-ākhyam — zvaný hmotná připoutanost; hutam — Vaiśvadeva, inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství; prahutam — obřad zvaný Baliharaṇa; eva — zajisté; ca — také; pūrtam — ve prospěch veřejnosti; sura-ālaya — stavět chrámy zasvěcené polobohům; ārāma — ubytovny a zahrady; kūpa — hloubení studní; ājīvya-ādi — činnosti jako rozdávání jídla a vody; lakṣaṇam — příznaky.

Překlad

Obřady a oběti zvané agni-hotra-yajña, darśa-yajña, pūrṇamāsa-yajña, cāturmāsya-yajña, paśu-yajña a soma-yajña se vyznačují zabíjením zvířat a spalováním mnoha cenných věcí, zvláště obilí. Všechny vedou ke splnění hmotných tužeb a zároveň jsou příčinou úzkosti. Konat tyto oběti, uctívat Vaiśvadeva a pořádat obřad Baliharaṇa (což jsou činnosti, které mají být údajně cílem života), jakož i stavět chrámy zasvěcené polobohům, budovat ubytovny a zahrady, hloubit studny pro zásobování vodou, zřizovat stánky pro rozdávání jídla a podobně jednat pro veřejné blaho — to vše je charakterizováno připoutaností k hmotným touhám.