Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.15.4

Verš

deśa-kālocita-śraddhā-
dravya-pātrārhaṇāni ca
samyag bhavanti naitāni
vistarāt sva-janārpaṇāt

Synonyma

deśa — místo; kāla — doba; ucita — náležité; śraddhā — úcta; dravya — složky; pātra — vhodná osoba; arhaṇāni — potřeby k uctívání; ca — a; samyak — náležité; bhavanti — jsou; na — ne; etāni — tyto všechny; vistarāt — kvůli zvětšování; sva-jana-arpaṇāt — nebo kvůli zvaní příbuzných.

Překlad

Pokud někdo zařizuje, aby během obřadu śrāddha nasytil mnoho brāhmaṇů či příbuzných, nastanou nesrovnalosti týkající se doby, místa, prokazování úcty a složek obřadu, uctívané osoby a metody uctívání.

Význam

Nārada Muni zakazuje dělat zbytečně velkolepé přípravy hostin pro příbuzné či brāhmaṇy během obřadu śrāddha. Bohatí lidé během tohoto obřadu nešetří. Indové zvláště utrácejí při třech příležitostech — při narození dítěte, svatbě a obřadu śrāddha — ale śāstry zakazují nadměrné výdaje spojené se zvaním mnoha brāhmaṇů a příbuzných, zvláště k obřadu śrāddha.