Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.15.29

Verš

yathā vārtādayo hy arthā
yogasyārthaṁ na bibhrati
anarthāya bhaveyuḥ sma
pūrtam iṣṭaṁ tathāsataḥ

Synonyma

yathā — jako; vārtā-ādayaḥ — povinnosti v zaměstnání a podobně; hi — jistě; arthāḥ — příjem (z těchto profesionálních činností); yogasya — mystické síly napomáhající seberealizaci; artham — zisk; na — ne; bibhrati — pomáhá; anarthāya — bezcenné (poutající živou bytost k opakovanému zrození a smrti); bhaveyuḥ — jsou; sma — vždy; pūrtam iṣṭam — védské obřady; tathā — podobně; asataḥ — materialisty, neoddaného.

Překlad

Tak jako zaměstnání či zisky z obchodování člověku nepomohou v duchovním pokroku, ale jsou příčinou hmotného zapletení, ani védské obřady nepomohou tomu, kdo není oddaným Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Pokud někdo díky svému zaměstnání, prostřednictvím obchodování či zemědělství nabude velkého bohatství, neznamená to, že je duchovně pokročilý. Být duchovně pokročilý je něco jiného než být bohatý po hmotné stránce. Smyslem života je nabýt duchovního bohatství, ale svedení nešťastníci přesto neustále usilují o hmotné statky. Hmotné činnosti však nikomu nepomohou splnit lidské poslání. Naopak vedou k tomu, že živou bytost přitahuje mnoho zbytečných “nezbytností”, které ji vystavují nebezpečí, že se může příště narodit v horší situaci. Bhagavad-gītā (14.18) to dokládá takto:

ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthā
madhye tiṣṭhanti rājasāḥ
jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā
adho gacchanti tāmasāḥ

“Ti, kdo se nacházejí na úrovni kvality dobra, spějí k vyšším planetám; ti, kdo jsou ovlivněni kvalitou vášně, žijí na planetách na úrovni Země, a ti, kdo podléhají odporné kvalitě nevědomosti, klesají do pekelných světů.” Zvláště v Kali-yuze znamená hmotný pokrok degradaci a připoutanost k mnoha nežádoucím potřebám, které vytvářejí nízkou mentalitu. Proto platí: jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā — jelikož jsou lidé znečištěni nižšími kvalitami, v příštích životech budou žít v podobách zvířat nebo v jiných nižších formách života. Hra na náboženství bez vědomí Kṛṣṇy může někomu přinést popularitu u neinteligentních lidí, ale ve skutečnosti mu toto materialistické předvádění duchovního pokroku vůbec nepomůže, neboť nezabrání tomu, že mu unikne cíl jeho života.