Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.14.35

Verš

devarṣy-arhatsu vai satsu
tatra brahmātmajādiṣu
rājan yad agra-pūjāyāṁ
mataḥ pātratayācyutaḥ

Synonyma

deva-ṛṣi — mezi polobohy a velkými světci včetně Nārady Muniho; arhatsu — ty nejctihodnější osobnosti; vai — skutečně; satsu — vznešení oddaní; tatra — tam (na Rājasūya-yajñi); brahma-ātma-jādiṣu — a synové Pána Brahmy (jako například Sanaka, Sanandana, Sanat a Sanātana); rājan — ó králi; yat — z nichž; agra-pūjāyām — kdo má být uctíván jako první; mataḥ — rozhodnutí; pātratayā — vybraný jako ta nejlepší osoba do čela Rājasūya-yajñi; acyutaḥ — Kṛṣṇa.

Překlad

Ó králi Yudhiṣṭhire, polobozi, mnoho velkých mudrců a světců, dokonce i čtyři synové Pána Brahmy a já sám jsme byli přítomni na tvé oběti Rājasūya, ale když vyvstala otázka, koho uctívat jako prvního, každý se rozhodl pro Pána Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobu.

Význam

Zde je odkaz na oběť Rājasūya, kterou vykonal Mahārāja Yudhiṣṭhira. Na tomto setkání nastal velký rozruch při výběru nejlepší osoby, která má být uctívána jako první. Každý se rozhodl uctívat Śrī Kṛṣṇu. Jediný protest vznesl Śiśupāla a Nejvyšší Pán ho kvůli jeho urputnému odporu zabil.