Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.14.36

Verš

jīva-rāśibhir ākīrṇa
aṇḍa-kośāṅghripo mahān
tan-mūlatvād acyutejyā
sarva-jīvātma-tarpaṇam

Synonyma

jīva-rāśibhiḥ — milióny a milióny živých bytostí; ākīrṇaḥ — zaplněný, pokrytý; aṇḍa-kośa — celý vesmír; aṅghripaḥ — jako strom; mahān — obrovský; tat-mūlatvāt — jelikož je kořenem tohoto stromu; acyuta-ijyā — uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství; sarva — všech; jīva-ātma — živých bytostí; tarpaṇam — uspokojení.

Překlad

Celý vesmír, který je plný živých bytostí, je jako strom, jehož kořenem je Nejvyšší Osobnost Božství, Acyuta (Kṛṣṇa). Samotným uctíváním Pána Kṛṣṇy tedy lze uctívat všechny živé bytosti.

Význam

V Bhagavad-gītě (10.8) Pán říká:

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ

“Jsem zdrojem všech duchovních i hmotných světů. Vše pochází ze Mě. Moudří, kteří to dobře vědí, Mi oddaně slouží a uctívají Mě celým svým srdcem.” Lidé se velice snaží sloužit jiným živým bytostem, zvláště nebohým, ale přestože vymýšlejí mnoho způsobů takové pomoci, ve skutečnosti jsou mistři v zabíjení nebohých živých bytostí. Službu či milost tohoto druhu védská moudrost nepodporuje. Jak je uvedeno v dřívějším verši, zkušení světci rozhodli (niruktam), že Kṛṣṇa je původem všeho a uctívání Kṛṣṇy je uctíváním všech, stejně jako zalévání kořene stromu uspokojuje všechny jeho větve a ratolesti.

Dalším sdělením zde je, že tento vesmír je plný živých bytostí, které jsou na každé planetě (jīva-rāśibhir ākīrṇaḥ). Moderní vědci a takzvaní učenci si myslí, že na jiných planetách, než je tato, žádné bytosti nežijí. Nedávno prohlásili, že byli na Měsíci, ale žádné živé bytosti tam nenašli. Śrīmad-Bhāgavatam a další védské spisy však s touto pošetilou představou nesouhlasí. Živé bytosti jsou všude, a to nejen jedna nebo dvě, ale jīva-rāśibhiḥ — mnoho miliónů živých bytostí. Jsou dokonce i na Slunci, přestože se jedná o ohnivou planetu. Nejvýznačnější živá bytost na Slunci se jmenuje Vivasvān (imaṁ vivasvate yogaṁ proktavān aham avyayam). Všechny planety jsou obydleny různými druhy živých bytostí s ohledem na různé životní podmínky. Prohlašovat, že jedině tato planeta je osídlená a ostatní jsou pusté, je pošetilost, která jen svědčí o nedostatku skutečného poznání.