Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.13.2

Verš

bibhṛyād yady asau vāsaḥ
kaupīnācchādanaṁ param
tyaktaṁ na liṅgād daṇḍāder
anyat kiñcid anāpadi

Synonyma

bibhṛyāt — má používat; yadi — jestliže; asau — člověk ve stavu odříkání; vāsaḥ — oděv či látku na zahalení; kaupīna — bederní roušku (zakrývající přirození); ācchādanam — na zakrytí; param — jen tolik; tyaktam — odřeknuté; na — ne; liṅgāt — než charakteristické znaky sannyāsīna; daṇḍa-ādeḥ — jako je tyč (tridaṇḍa); anyat — jiné; kiñcit — cokoliv; anāpadi — běžně, za ničím nerušených okolností.

Překlad

Člověk ve stavu odříkání se nemusí dokonce ani zahalovat oděvem. Pokud nějaký oděv používá, měla by to být pouze bederní rouška. Není-li to nutné, nemá mít ani daṇḍu. Sannyāsī nemá nosit nic jiného než daṇḍu a kamaṇḍalu.