Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.11.29

Verš

yā patiṁ hari-bhāvena
bhajet śrīr iva tat-parā
hary-ātmanā harer loke
patyā śrīr iva modate

Synonyma

— každá žena, jež; patim — manžela; hari-bhāvena — v mysli staví na úroveň Hariho, Nejvyšší Osobnosti Božství; bhajet — uctívá či slouží; śrīḥ iva — přesně jako bohyně štěstí; tat-parā — oddaná; hari-ātmanā — zcela pohroužená v myšlenkách na Hariho; hareḥ loke — v duchovním světě, na Vaikuṇṭhách; patyā — se svým manželem; śrīḥ iva — přesně jako bohyně štěstí; modate — užívá si duchovního, věčného života.

Překlad

Žena, která slouží svému muži přesně jako bohyně štěstí, se zaručeně vrátí domů, zpátky k Bohu spolu se svým manželem, oddaným, a bude žít velmi šťastně na vaikunthských planetách.

Význam

Věrnost bohyně štěstí je pro počestnou ženu ideálním příkladem. Brahma-saṁhitā (5.29) uvádí: lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānam. Na Vaikuṇṭhách uctívají Pána Viṣṇua tisíce bohyní štěstí a na Goloce Vṛndāvaně uctívají Pána Kṛṣṇu tisíce gopī, jež jsou všechny bohyněmi štěstí. Tak věrně, jako bohyně štěstí slouží Pánu, má žena sloužit svému manželovi. Muž má být ideálním služebníkem Pána a žena ideální manželkou, jako je bohyně štěstí. Pak budou oba manželé tak věrní a duchovně silní, že se díky vzájemné spolupráci nepochybně vrátí domů, zpátky k Bohu. Śrīla Madhvācārya se v tomto ohledu vyslovuje takto:

harir asmin sthita iti
strīṇāṁ bhartari bhāvanā
śiṣyāṇāṁ ca gurau nityaṁ
śūdrāṇāṁ brāhmaṇādiṣu
bhṛtyānāṁ svāmini tathā
hari-bhāva udīritaḥ

Žena má uvažovat o svém manželovi jako o Nejvyšším Pánu. Stejným způsobem by měl žák uvažovat o svém duchovním učiteli, śūdra o brāhmaṇovi a služebník o svém pánovi. Tak se všichni přirozeně stanou Pánovými oddanými. Budou-li takto uvažovat, rozvinou vědomí Kṛṣṇy.