Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.11.25

Verš

strīṇāṁ ca pati-devānāṁ
tac-chuśrūṣānukūlatā
tad-bandhuṣv anuvṛttiś ca
nityaṁ tad-vrata-dhāraṇam

Synonyma

strīṇām — žen; ca — také; pati-devānām — které uznávají své manžely za hodné uctívání; tat-śuśrūṣā — ochota sloužit manželovi; anukūlatā — příznivý vztah k manželovi; tat-bandhuṣu — k manželovým přátelům a příbuzným; anuvṛttiḥ — podobný vztah (náležitě se k nim chovat, aby byl manžel spokojen); ca — a; nityam — pravidelně; tat-vrata-dhāraṇam — přijímání manželových slibů či přesné následování jeho jednání.

Překlad

Sloužit manželovi, být mu neustále příznivě nakloněna, být stejně nakloněna jeho příbuzným a přátelům a dodržovat jeho sliby — to jsou čtyři zásady, jimiž se mají řídit počestné ženy.

Význam

Důležitým předpokladem klidu v rodině je, aby manželka dodržovala sliby svého manžela. Každý nesoulad s jeho sliby naruší rodinný život. Cāṇakya Paṇḍita dává v tomto ohledu velmi cenné poučení: dampatyoḥ kalaho nāsti tatra śrīḥ svayam āgatāḥ — do domu, kde mezi manželi nedochází ke svárům, přichází bohyně štěstí. Žena má být vychovávána způsobem uvedeným v tomto verši. Základní zásadou počestné ženy je být vždy nakloněna svému muži. V Bhagavad-gītě (1.40) stojí: strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇa-saṅkaraḥ — když jsou ženy zkažené, výsledkem je varṇa-saṅkara. Lze říci, že varṇa-saṅkaru nyní představují hippies, kteří se neřídí žádnými pravidly. Také se uvádí, že když je obyvatelstvo varṇa-saṅkara, nikdo neví, na jaké je kdo úrovni. Varṇāśrama vědecky dělí společnost na čtyři varṇy a čtyři āśramy, ale ve společnosti, kterou tvoří varṇa-saṅkara, se takto nerozlišuje a nikdo neví, kdo je kdo. Nikdo v ní nedokáže rozlišovat mezi brāhmaṇou, kṣatriyou, vaiśyou a śūdrou. Aby v hmotném světě zavládl mír a štěstí, musí být zavedena varṇāśrama. Je třeba stanovit charakteristické znaky činností jednotlivých osob a podle toho musí být lidé vychováváni. Tak bude přirozeně umožněn jejich duchovní pokrok.