Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.11.15

Verš

vaiśyas tu vārtā-vṛttiḥ syān
nityaṁ brahma-kulānugaḥ
śūdrasya dvija-śuśrūṣā
vṛttiś ca svāmino bhavet

Synonyma

vaiśyaḥ — třída obchodníků; tu — zajisté; vārtā-vṛttiḥ — zaměstnána zemědělstvím, ochranou krav a obchodem; syāt — musí být; nityam — vždy; brahma-kula-anugaḥ — následující pokyny brāhmaṇů; śūdrasya — lidí ze čtvrté třídy, dělníků; dvija-śuśrūṣā — služba třem vyšším třídám (brāhmaṇům, kṣatriyům a vaiśyům); vṛttiḥ — prostředky k zaopatření obživy; ca — a; svāminaḥ — pána; bhavet — musí být.

Překlad

Třída obchodníků se má vždy řídit pokyny brāhmaṇů a věnovat se povinnostem, jako je zemědělství, obchod a ochrana krav. Jedinou povinností śūdrů je přijmout pána z některé z vyšších společenských tříd a sloužit mu.