Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.33

Verš

tataḥ kāvyādibhiḥ sārdhaṁ
munibhiḥ kamalāsanaḥ
daityānāṁ dānavānāṁ ca
prahrādam akarot patim

Synonyma

tataḥ — poté; kāvya-ādibhiḥ — s Śukrācāryou a dalšími; sārdham — a s; munibhiḥ — velkými světci; kamala-āsanaḥ — Pán Brahmā; daityānām — všech démonů; dānavānām — všech obrů; ca — a; prahrādam — Prahlāda Mahārāje; akarot — učinil; patim — pánem či králem.

Překlad

Poté Pán Brahmā, jenž sedá na lotosovém květu, společně s Śukrācāryou a dalšími velkými světci učinil Prahlāda králem všech démonů a obrů ve vesmíru.

Význam

Milostí Pána Nṛsiṁhadeva se Prahlāda Mahārāja stal mocnějším králem, než byl jeho otec Hiraṇyakaśipu. Na trůn ho v přítomnosti dalších světců a polobohů dosadil Pán Brahmā.