Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.5.27-28

Verš

ab-bhakṣāḥ katicin māsān
katicid vāyu-bhojanāḥ
ārādhayan mantram imam
abhyasyanta iḍaspatim
oṁ namo nārāyaṇāya
puruṣāya mahātmane
viśuddha-sattva-dhiṣṇyāya
mahā-haṁsāya dhīmahi

Synonyma

ap-bhakṣāḥ — pili pouze vodu; katicit māsān — po několik měsíců; katicit — po několik; vāyu-bhojanāḥ — pouze dýchali neboli živili se vzduchem; ārādhayan — uctívali; mantram imam — tuto mantru, která se neliší od Nārāyaṇa; abhyasyantaḥ — praktikovali; iḍaḥ-patim — Pán všech manter, Pán Viṣṇu; oṁ — ó Pane; namaḥ — uctivé poklony; nārāyaṇāya — Pánu Nārāyaṇovi; puruṣāya — Nejvyšší Osobě; mahā-ātmane — vznešené Nadduši; viśuddha-sattva-dhiṣṇyāya — Jenž neustále setrvává v transcendentálním sídle; mahā-haṁsāya — velké Osobnosti Božství, která je jako labuť; dhīmahi — neustále obětujeme.

Překlad

Po několik měsíců pili synové Prajāpatiho Dakṣi jen vodu a živili se pouze vzduchem. Když se takto podrobovali velké askezi, recitovali následující mantru: “Vzdejme uctivé poklony Nārāyaṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, který neustále setrvává ve Svém transcendentálním sídle. Jelikož je Nejvyšší Osobou (paramahaṁsou), vzdejme Mu uctivé poklony.”

Význam

Z těchto veršů je zjevné, že zpívání mahā-mantry či védských manter musí doprovázet tvrdá askeze. V Kali-yuze lidé nemohou podstupovat takovou askezi, o jaké se mluví zde — po mnoho měsíců pít jen vodu a živit se pouze vzduchem. Takový proces nemůže nikdo napodobovat. Člověk však musí podstoupit alespoň nějakou askezi tím, že zanechá čtyř nežádoucích činností — nedovoleného sexu, jedení masa, požívání omamných látek a hazardování. Tuto tapasyu může snadno praktikovat každý, a zpívání Hare Kṛṣṇa mantry pak bude mít okamžité účinky. Askeze se člověk nemá nikdy vzdát. Je-li to možné, má se koupat ve vodách Gangy či Yamuny, nebo — je-li od těchto řek daleko — může se koupat v moři. To představuje askezi. Naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy proto založilo dvě velká střediska, jedno ve Vṛndāvanu a druhé v Māyāpuru, Navadvīpu. Tam se může každý koupat v Ganze či Yamuně, zpívat Hare Kṛṣṇa mantru, a tímto způsobem dosáhnout dokonalosti a vrátit se domů, zpátky k Bohu.