Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.5.24

Verš

sa bhūyaḥ pāñcajanyāyām
ajena parisāntvitaḥ
putrān ajanayad dakṣaḥ
savalāśvān sahasriṇaḥ

Synonyma

saḥ — Prajāpati Dakṣa; bhūyaḥ — znovu; pāñcajanyāyām — v lůně své manželky Asiknī neboli Pāñcajanī; ajena — Pánem Brahmou; parisāntvitaḥ — uklidněný; putrān — syny; ajanayat — zplodil; dakṣaḥ — Prajāpati Dakṣa; savalāśvān — jménem Savalāśvové; sahasriṇaḥ — tisíc.

Překlad

Když Prajāpati Dakṣa oplakával ztracené děti, Pán Brahmā ho uklidnil svými pokyny, a Dakṣa poté zplodil v lůně své manželky Pāñcajanī tisíc dalších dětí. Tentokrát se jeho synové jmenovali Savalāśvové.

Význam

Prajāpati Dakṣa dostal své jméno proto, že byl velmi zkušený v plození dětí (dakṣa znamená “odborník”). Nejprve zplodil v lůně své manželky deset tisíc dětí, a když o ně přišel — když se vrátily domů, zpátky k Bohu — zplodil další skupinu dětí známých jako Savalāśvové. Prajāpati Dakṣa je velký odborník co se týče plození dětí a Nārada Muni je velký odborník co se týče přivádění všech podmíněných duší zpátky domů, zpátky k Bohu. Materialističtí odborníci se proto s duchovním odborníkem Nāradou neshodují, ale to neznamená, že se Nārada Muni vzdá svého zpívání Hare Kṛṣṇa mantry.