Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.5.10

Verš

śrī-śuka uvāca
tan niśamyātha haryaśvā
autpattika-manīṣayā
vācaḥ kūṭaṁ tu devarṣeḥ
svayaṁ vimamṛśur dhiyā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; tat — to; niśamya — když slyšeli; atha — poté; haryaśvāḥ — všichni synové Prajāpatiho Dakṣi; autpattika — přirozeně probuzenou; manīṣayā — díky tomu, že měli schopnost zvažovat; vācaḥ — slov; kūṭam — záhada; tu — ale; devarṣeḥ — Nārady Muniho; svayam — sami; vimamṛśuḥ — zamysleli se nad; dhiyā — s veškerou inteligencí.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Když Haryaśvové slyšeli tato záhadná slova Nārady Muniho, uvážili je bez pomoci druhých svou přirozenou inteligencí.