Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.5.9

Verš

kathaṁ sva-pitur ādeśam
avidvāṁso vipaścitaḥ
anurūpam avijñāya
aho sargaṁ kariṣyatha

Synonyma

katham — jak; sva-pituḥ — svého otce; ādeśam — nařízení; avidvāṁsaḥ — nevědomí; vipaścitaḥ — který zná vše; anurūpam — vhodné pro vás; avijñāya — aniž byste znali; aho — běda; sargam — stvoření; kariṣyatha — budete uskutečňovat.

Překlad

Váš otec je vševědoucí, ale běda, vy neznáte jeho skutečné nařízení. Jak chcete tvořit potomky, když nevíte, co je jeho pravým záměrem?