Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.25

Verš

oṁ namo bhagavate mahā-puruṣāya mahānubhāvāya mahā-vibhūti-pataye sakala-sātvata-parivṛḍha-nikara-kara-kamala-kuḍmalopalālita-caraṇāravinda-yugala parama-parameṣṭhin namas te.

Synonyma

oṁ — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; namaḥ — uctivé poklony; bhagavate — Tobě, Pane, který v plné míře oplýváš šesti vznešenými vlastnostmi; mahā-puruṣāya — nejvyšší poživatel; mahā-anubhāvāya — nejdokonalejší realizovaná duše neboli Nadduše; mahā-vibhūti-pataye — vládce všech mystických sil; sakala-sātvata-parivṛḍha — všech nejlepších oddaných; nikara — množstvím; kara-kamala — lotosových rukou; kuḍmala — poupaty; upalālita — obsluhovaný; caraṇa-aravinda-yugala — Jehož pár lotosových nohou; parama — nejvyšší; parame-ṣṭhin — Jenž sídlí na duchovní planetě; namaḥ te — uctivé poklony Tobě.

Překlad

Ó transcendentální Pane, Jenž sídlíš na nejvyšší planetě duchovního světa, Tvé lotosové nohy neustále masíruje mnoho nejlepších oddaných rukama podobnýma lotosovým poupatům. Jsi Nejvyšší Osobnost Božství, v plné míře oplývající šesti vznešenými vlastnostmi. Jsi svrchovaná osoba, uvedená v modlitbách zvaných Puruṣa-sūkta. Jsi nejdokonalejší, seberealizovaný vládce všech mystických sil. Skládám Ti uctivé poklony.

Význam

Je řečeno, že Absolutní Pravda je jedna, ale projevuje se v různých aspektech: jako Brahman, Paramātmā a Bhagavān. Předchozí verše popsaly Brahman a Paramātmu. Nyní je tato modlitba v postoji bhakti-yogy obětována Absolutní Nejvyšší Osobě. Slova použitá v této souvislosti jsou sakala-sātvata-parivṛḍha. Slovo sātvata znamená “oddaní” a sakala znamená “všichni společně”. Oddaní, kteří mají také lotosové nohy, slouží svýma lotosovýma rukama lotosovým nohám Pána. Někdy oddaní možná nejsou způsobilí sloužit Jeho lotosovým nohám, a proto je Pán osloven jako parama-parameṣṭhin. Je Nejvyšší Osobou, ale přesto je velice laskavý ke Svým oddaným. Nikdo není způsobilý sloužit Pánu, ale dokonce i když oddaný není způsobilý, milostivý Pán přijímá jeho pokorný pokus.