Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.15.2

Verš

ko ’yaṁ syāt tava rājendra
bhavān yam anuśocati
tvaṁ cāsya katamaḥ sṛṣṭau
puredānīm ataḥ param

Synonyma

kaḥ — kdo; ayam — toto; syāt — je; tava — pro tebe; rāja-indra — ó nejlepší z králů; bhavān — ty, vznešený; yam — koho; anuśocati — naříkáš pro; tvam — ty; ca — a; asya — pro něho (mrtvého chlapce); katamaḥ — kdo; sṛṣṭau — ve zrození; purā — dříve; idānīm — nyní, v současnosti; ataḥ param — a poté, v budoucnosti.

Překlad

Ó králi, čím je pro tebe mrtvé tělo, pro které naříkáš, a čím jsi ty pro ně? Můžeš říci, že jste nyní ve vzájemném vztahu jako otec a syn, ale myslíš, že tento vztah existoval i dříve? Existuje skutečně nyní? A bude trvat i v budoucnosti?

Význam

Pokyny udílené Nāradou a Aṅgirou Munim jsou ideální duchovní pokyny pro iluzí zmatenou podmíněnou duši. Tento svět je dočasný, ale kvůli své dřívější karmě sem přicházíme, přijímáme těla a vytváříme dočasné vztahy ve společnosti, přátelství, lásce, národnostní příslušnosti a společenství, jež zaniknou v okamžiku smrti. Tyto dočasné vztahy v minulosti neexistovaly a v budoucnosti také nebudou existovat. Takzvané vztahy existující v současné době jsou tedy iluze.