Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.15.1

Verš

śrī-śuka uvāca
ūcatur mṛtakopānte
patitaṁ mṛtakopamam
śokābhibhūtaṁ rājānaṁ
bodhayantau sad-uktibhiḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; ūcatuḥ — hovořili; mṛtaka — mrtvé tělo; upānte — poblíž; patitam — spadlý; mṛtaka-upamam — přesně jako další mrtvola; śoka-abhibhūtam — přemožen nářkem; rājānam — ke králi; bodhayantau — dávající poučení; sat-uktibhiḥ — pokyny, které jsou faktické, nikoliv dočasné.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Když nářkem přemožený král Citraketu ležel jako mrtvý vedle mrtvého těla svého syna, dva velcí mudrci, Nārada a Aṅgirā, ho začali poučovat o duchovním vědomí.