Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.14.50-51

Verš

śrutvā mṛtaṁ putram alakṣitāntakaṁ
vinaṣṭa-dṛṣṭiḥ prapatan skhalan pathi
snehānubandhaidhitayā śucā bhṛśaṁ
vimūrcchito ’nuprakṛtir dvijair vṛtaḥ
papāta bālasya sa pāda-mūle
mṛtasya visrasta-śiroruhāmbaraḥ
dīrghaṁ śvasan bāṣpa-kaloparodhato
niruddha-kaṇṭho na śaśāka bhāṣitum

Synonyma

śrutvā — když slyšel; mṛtam — mrtvý; putram — syn; alakṣita-antakam — příčina smrti neznámá; vinaṣṭa-dṛṣṭiḥ — neschopný zřetelně vidět; prapatan — neustále padal; skhalan — smekal se; pathi — na cestě; sneha-anubandha — kvůli citovému poutu; edhitayā — sílícím; śucā — nářkem; bhṛśam — velice; vimūrcchitaḥ — ztratil vědomí; anuprakṛtiḥ — následovaný ministry a dalšími úředníky; dvijaiḥ — učenými brāhmaṇy; vṛtaḥ — obklopený; papāta — padl; bālasya — chlapce; saḥ — on (král); pāda-mūle — u nohou; mṛtasya — mrtvého těla; visrasta — rozhozené; śiroruha — vlasy; ambaraḥ — a šaty; dīrgham — dlouze; śvasan — dýchající; bāṣpa-kalā-uparodhataḥ — jelikož plakal a měl oči plné slz; niruddha-kaṇṭhaḥ — se zalknutým hlasem; na — ne; śaśāka — mohl; bhāṣitum — mluvit.

Překlad

Když král Citraketu slyšel, že jeho syn z neznámých důvodů zemřel, téměř oslepl. Jelikož ho měl velice rád, jeho nářek sílil jako planoucí oheň, a cestou ke svému mrtvému dítěti každou chvíli uklouzl a spadl na zem. Když v přítomnosti svých ministrů, dalších úředníků a učených brāhmaṇů přistoupil k nohám dítěte, omdlel a jeho vlasy a šaty se rozlétly. Poté, co znovu nabyl vědomí, ztěžka dýchal, oči měl plné slz a nemohl mluvit.