Skip to main content

Synonyma

alakṣita-antakam
příčina smrti neznámá — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.50-51
antakam
smrti. — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.15
pána smrti. — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.45
zabít — Śrīmad-bhāgavatam 4.5.6
věčný čas. — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.33
zabíjející. — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.19
zosobněnou smrt — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.30
smrt. — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.26
Antaku neboli Yamarāje. — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.15
pro vlastní záhubu — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.8
jako smrt — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.37
smrt — Śrīmad-bhāgavatam 10.77.19
který je smrtí — Śrīmad-bhāgavatam 11.31.12
svůj konec. — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.3-4
kula-antakam
ten, který vyhladil dynastii — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.14
asat-antakam
schopné zahubit všechny démony — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.7

Filter by hierarchy