Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.14.52

Verš

patiṁ nirīkṣyoru-śucārpitaṁ tadā
mṛtaṁ ca bālaṁ sutam eka-santatim
janasya rājñī prakṛteś ca hṛd-rujaṁ
satī dadhānā vilalāpa citradhā

Synonyma

patim — manžela; nirīkṣya — pohledem na; uru — velice; śuca — nářkem; arpitam — ztrápeného; tadā — tehdy; mṛtam — mrtvé; ca — a; bālam — dítě; sutam — syna; eka-santatim — jediného syna v rodině; janasya — všech ostatních lidí, kteří se tam shromáždili; rājñī — královna; prakṛteḥ ca — jakož i úředníků a ministrů; hṛt-rujam — bolesti v hloubi srdce; satī dadhānā — zvětšující; vilalāpa — hořekovala; citradhā — různými způsoby.

Překlad

Když královna viděla svého manžela, krále Citraketua, jak tone ve velkém nářku, a když viděla mrtvé dítě, které bylo jediným synem v rodině, bědovala nejrůznějšími způsoby. To zvětšovalo bolest v hloubi srdcí všech obyvatel paláce, ministrů a brāhmaṇů.