Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.14.53

Verš

stana-dvayaṁ kuṅkuma-paṅka-maṇḍitaṁ
niṣiñcatī sāñjana-bāṣpa-bindubhiḥ
vikīrya keśān vigalat-srajaḥ sutaṁ
śuśoca citraṁ kurarīva susvaram

Synonyma

stana-dvayam — její prsa; kuṅkuma — s kunkumovým práškem (který mívají ženy rozprášený na prsou); paṅka — mast; maṇḍitam — ozdobená; niṣiñcatī — smáčející; sa-añjana — smíšené s očním líčidlem; bāṣpa — slz; bindubhiḥ — kapkami; vikīrya — rozhozené; keśān — vlasy; vigalat — spadla; srajaḥ — na nichž květinová girlanda; sutam — pro svého syna; śuśoca — naříkala; citram — rozmanitým; kurarī iva — jako pták kurarī; su-svaram — velice sladkým hlasem.

Překlad

Květinová girlanda, která zdobila královninu hlavu, spadla a její vlasy se rozlétly. Kanoucí slzy jí rozpouštěly černé barvivo na řasách a smáčely její prsa, pokrytá kuṅkumovým práškem. Jak naříkala nad ztrátou svého syna, její hlasitý pláč připomínal sladký zpěv ptáka kurarī.