Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.12.8

Verš

lokāḥ sapālā yasyeme
śvasanti vivaśā vaśe
dvijā iva śicā baddhāḥ
sa kāla iha kāraṇam

Synonyma

lokāḥ — světy; sa-pālāḥ — s jejich hlavními božstvy či vládci; yasya — jejichž; ime — všichni tito; śvasanti — žijí; vivaśāḥ — plně závislí; vaśe — pod kontrolou; dvijāḥ — ptáci; iva — jako; śicā — sítí; baddhāḥ — spoutaní; saḥ — ten; kālaḥ — časový faktor; iha — v tomto; kāraṇam — příčina.

Překlad

Všechny živé bytosti na všech planetách tohoto vesmíru, včetně vládnoucích božstev těchto planet, jsou zcela pod kontrolou Pána. Jednají jako ptáci chycení v síti, kteří se nemohou volně pohybovat.

Význam

Rozdíl mezi sury a asury spočívá v tom, že surové vědí, že nic se nemůže stát bez touhy Nejvyšší Osobnosti Božství, zatímco asurové svrchovanou vůli Pána nechápou. V tomto boji je Vṛtrāsura ve skutečnosti surou a Indra asurou. Nikdo nemůže jednat nezávisle; každý naopak jedná pod vedením Nejvyšší Osobnosti Božství. Vítězství a porážka tedy přicházejí podle výsledků naší karmy a rozsudek vynáší Nejvyšší Pán (karmaṇā daiva-netreṇa). Jelikož pod dohledem Nejvyššího jednáme podle své karmy, nikdo — od Brahmy až po nepatrného mravence — není nezávislý. Ať už jsme poraženi či zvítězíme, Nejvyšší Pán vítězí vždy, protože každý jedná podle Jeho pokynů.