Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.11.2-3

Verš

viśīryamāṇāṁ pṛtanām
āsurīm asurarṣabhaḥ
kālānukūlais tridaśaiḥ
kālyamānām anāthavat
dṛṣṭvātapyata saṅkruddha
indra-śatrur amarṣitaḥ
tān nivāryaujasā rājan
nirbhartsyedam uvāca ha

Synonyma

viśīryamāṇām — ničené; pṛtanām — vojsko; āsurīm — démonské; asura-ṛṣabhaḥ — nejlepší z asurů, Vṛtrāsura; kāla-anukūlaiḥ — podle okolností daných časem; tridaśaiḥ — polobohy; kālyamānām — pronásledované; anātha-vat — jako kdyby nebylo nikoho, kdo by je chránil; dṛṣṭvā — když viděl; atapyata — cítil bolest; saṅkruddhaḥ — nesmírně rozhněvaný; indra-śatruḥ — Vṛtrāsura, nepřítel Indry; amarṣitaḥ — nemohl tolerovat; tān — je (polobohy); nivārya — zastavil; ojasā — s velkou silou; rājan — ó králi Parīkṣite; nirbhartsya — káravě; idam — toto; uvāca — řekl; ha — vskutku.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, polobozi využili příznivé situace dané časem, napadli vojsko démonů zezadu a začali rozhánět démonské vojáky na všechny strany, jako kdyby jejich armáda neměla žádného vůdce. Když Vṛtrāsura, nejlepší z asurů, který byl zván Indraśatru (nepřítel Indry), viděl žalostnou situaci svých vojáků, velice ho to zarmoutilo. Takový obrat nemohl tolerovat, a proto polobohy zastavil a přísně je pokáral následujícími slovy plnými hněvu.