Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.10.33

Verš

dvau sammatāv iha mṛtyū durāpau
yad brahma-sandhāraṇayā jitāsuḥ
kalevaraṁ yoga-rato vijahyād
yad agraṇīr vīra-śaye ’nivṛttaḥ

Synonyma

dvau — dvě; sammatau — uznávané (śāstrami a velkými osobnostmi); iha — v tomto světě; mṛtyū — smrti; durāpau — nesmírně vzácné; yat — která; brahma-sandhāraṇayā — se soustředěním na Brahman, Paramātmu či Parabrahman, Kṛṣṇu; jita-asuḥ — ovládající mysl a smysly; kalevaram — tělo; yoga-rataḥ — praktikující yogu; vijahyāt — může opustit; yat — která; agraṇīḥ — přijímající vůdcovství; vīra-śaye — na bojišti; anivṛttaḥ — neobracející se zády.

Překlad

Existují dva způsoby, jak zemřít slavnou smrtí, a oba jsou velice vzácné. Jedním je zemřít po praktikování mystické yogy — zvláště bhakti-yogy—prostřednictvím které může člověk ovládnout mysl a životní sílu a opustit tělo pohroužen v myšlenkách na Nejvyšší Osobnost Božství. Druhým je zemřít na bojišti — stát v čele vojska a nikdy se neobracet zády k nepříteli. Tyto dva druhy smrti jsou v śāstrách doporučovány jako slavné.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k desáté kapitole šestého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Bitva mezi polobohy a Vṛtrāsurou”.