Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.1.66

Verš

yatas tataś copaninye
nyāyato ’nyāyato dhanam
babhārāsyāḥ kuṭumbinyāḥ
kuṭumbaṁ manda-dhīr ayam

Synonyma

yataḥ tataḥ — kdekoliv, jakkoliv; ca — a; upaninye — dostal; nyāyataḥ — zákonně; anyāyataḥ — nezákonně; dhanam — peníze; babhāra — udržoval; asyāḥ — její; kuṭum-binyāḥ — s mnoha syny a dcerami; kuṭumbam — rodinu; manda-dhīḥ — zbavený veškeré inteligence; ayam — tento muž (Ajāmila).

Překlad

I když se tento darebák narodil v bráhmanské rodině, ve společnosti prostitutky ztratil veškerou inteligenci. Nějakým způsobem získával peníze — bez ohledu na to, zda zákonně či nezákonně — a zaopatřoval jimi její syny a dcery.