Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.1.67

Verš

yad asau śāstram ullaṅghya
svaira-cāry ati-garhitaḥ
avartata ciraṁ kālam
aghāyur aśucir malāt

Synonyma

yat — protože; asau — tento brāhmaṇa; śāstram ullaṅghya — překračuje zákony dané v śāstrách; svaira-cārī — jedná nezodpovědně; ati-garhitaḥ — nanejvýš zavržený; avartata — trávil; ciram kālam — dlouhý čas; agha-āyuḥ — jehož život byl plný hříšných činností; aśuciḥ — nečistý; malāt — kvůli nečistotě.

Překlad

Tento brāhmaṇa strávil svůj dlouhý život nezodpovědným porušováním všech pravidel svatých písem, žil výstředním způsobem a jedl potravu, kterou připravovala prostitutka. Je proto plný hříchů, nečistý a oddává se zakázaným činnostem.

Význam

Jídlo připravované nečistým, hříšným mužem či ženou—zvláště prostitutkou — je nesmírně nakažlivé. Ajāmila takovou potravu jedl, a proto podléhal Yamarājovu trestu.