Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.1.4-5

Verš

priyavratottānapador
vaṁśas tac-caritāni ca
dvīpa-varṣa-samudrādri-
nady-udyāna-vanaspatīn
dharā-maṇḍala-saṁsthānaṁ
bhāga-lakṣaṇa-mānataḥ
jyotiṣāṁ vivarāṇāṁ ca
yathedam asṛjad vibhuḥ

Synonyma

priyavrata — Priyavraty; uttānapadoḥ — a Uttānapādy; vaṁśaḥ — dynastie; tat-caritāni — jejich vlastnosti; ca — také; dvīpa — různé planety; varṣa — země; samudra — oceány a moře; adri — hory; nadī — řeky; udyāna — zahrady; vanaspatīn — a stromy; dharā-maṇḍala — planety Země; saṁsthānam — situaci; bhāga — podle rozdělení; lakṣaṇa — různé příznaky; mānataḥ — a rozměry; jyotiṣām — Slunce a jiných svítících těles; vivarāṇām — nižších planetárních soustav; ca — a; yathā — jako; idam — toto; asṛjat — stvořil; vibhuḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

Můj drahý pane, popsal jsi dynastie a vlastnosti krále Priyavraty a krále Uttānapādy. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, stvořil tento hmotný svět s různými vesmíry, planetárními soustavami, planetami a hvězdami, jakož i různými zeměmi, moři, oceány, horami, řekami, zahradami a stromy. To vše má své příslušné charakteristiky a dělí se mezi planetu Zemi, svítící tělesa na nebi a nižší planetární soustavy. Srozumitelně jsi popsal tyto planety a živé bytosti, které na nich žijí.

Význam

Slova yathedam asṛjad vibhuḥ zde jasně vyjadřují, že celý tento hmotný svět s jeho různými planetami, hvězdami atd. stvořil Nejvyšší — velká, všemocná Osobnost Božství. Ateisté se snaží zatajit ruku Boha, která je přítomná v každém stvoření, ale nedokáží vysvětlit, jak všechna tato stvoření mohla vzniknout, aniž by za nimi stála schopná inteligence a nekonečná moc. Pouze si něco představovat nebo spekulovat je ztráta času. V Bhagavad-gītě (10.8) Pán říká: ahaṁ sarvasya prabhavo — “Jsem původ všeho.” Mattaḥ sarvaṁ pravartate — “Vše, co existuje ve stvoření, pochází ze Mě.” Iti matvā bhajante māṁ budhā bhāva-samanvitāḥ — “Když někdo plně pochopí, že Já Svou všemocností tvořím vše, upevní své postavení v oddané službě a zcela se odevzdá Mým lotosovým nohám.” Neinteligentní lidé bohužel nedokáží Kṛṣṇovu svrchovanost ihned pochopit. Budou-li se však stýkat s oddanými a číst autorizované knihy, mohou postupně dojít ke správnému porozumění, i když to může trvat velmi mnoho životů. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (7.19):

bahūnāṁ janmanām ante
jñānavān māṁ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti
sa mahātmā sudurlabhaḥ

“Po mnoha zrozeních a smrtích se ten, kdo je skutečně obdařen poznáním, odevzdá Mně, jelikož ví, že jsem příčinou všech příčin a všeho, co existuje. Taková velká duše je velmi vzácná.” Vāsudeva, Kṛṣṇa, je stvořitelem všeho, a Jeho energie se projevuje různými způsoby. Bhagavad-gītā (7.4—5) vysvětluje, že v každém stvoření se vyskytuje kombinace hmotné energie (bhūmir apo 'nalo vāyuḥ) a duchovní energie, živé bytosti. Tentýž princip — kombinace svrchované duše a hmotných prvků — je tedy příčinou vesmírného projevu.