Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.1.3

Verš

adharma-lakṣaṇā nānā
narakāś cānuvarṇitāḥ
manvantaraś ca vyākhyāta
ādyaḥ svāyambhuvo yataḥ

Synonyma

adharma-lakṣaṇāḥ — charakterizovaná bezbožnými činnostmi; nānā — různá; narakāḥ — pekla; ca — také; anuvarṇitāḥ — byla popsána; manu-antaraḥ — výměna Manuů (v jednom dni Brahmy se vystřídá čtrnáct Manuů); ca — také; vyākhyātaḥ — byla popsána; ādyaḥ — původní; svāyambhuvaḥ — přímo syn Pána Brahmy; yataḥ — kde.

Překlad

Popsal jsi také (na konci pátého zpěvu) různé podoby pekelného života, které jsou výsledkem bezbožných činností, a (ve čtvrtém zpěvu) první manvantaru, jíž vládl Svāyambhuva Manu, syn Pána Brahmy.