Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.23.9

Verš

graharkṣatārāmayam ādhidaivikaṁ
pāpāpahaṁ mantra-kṛtāṁ tri-kālam
namasyataḥ smarato vā tri-kālaṁ
naśyeta tat-kālajam āśu pāpam

Synonyma

graha-ṛkṣa-tārā-mayam — sestávající ze všech planet a hvězd; ādhidaivikam — vůdce všech polobohů; pāpa-apaham — ničitel hříšných reakcí; mantra-kṛtām — těch, kdo pronášejí výše uvedenou mantru; tri-kālam — třikrát; namasyataḥ — klanějí se; smarataḥ — meditují; — nebo; tri-kālam — třikrát; naśyeta — ničí; tat-kāla-jam — tehdy narozený; āśu — velmi rychle; pāpam — všechny hříšné reakce.

Překlad

Tělo Nejvyššího Pána, Viṣṇua, které tvoří Śiśumāra-cakru, je sídlem všech polobohů, hvězd a planet. Ten, kdo uctívá onu Nejvyšší Osobu pronášením této mantry třikrát denně — ráno, v poledne a večer — bude nepochybně zbaven všech hříšných reakcí. Pouhým vzdáváním poklon této podobě nebo vzpomínáním na ni třikrát denně budou zničeny všechny reakce člověka za jeho hříšné činnosti z nedávné doby.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura shrnuje úplný popis planetárních systémů vesmíru prohlášením, že ten, kdo je schopen meditovat o tomto uspořádání jako o virāṭ-rūpě či viśva-rūpě, vnějším těle Nejvyšší Osobnosti Božství, a třikrát denně uctívat Pána v této podobě meditací, bude vždy osvobozen od všech hříšných reakcí. Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura soudí, že Dhruvaloka, Polárka, je 3 800 000 yojanů nad Sluncem. Ve vzdálenosti 10 000 000 yojanů nad Dhruvalokou je Maharloka, 20 000 000 yojanů nad Maharlokou je Janaloka, 80 000 000 yojanů nad Janalokou je Tapoloka a 120 000 000 yojanů nad Tapolokou je Satyaloka. Vzdálenost mezi Sluncem a Satyalokou je tedy 233 800 000 yojanů neboli 2 992 640 000 kilometrů. Vaikuṇṭhské planety začínají 26 200 000 yojanů (335 360 000 kilometrů) nad Satyalokou. Viṣṇu Purāṇa proto uvádí, že obal vesmíru je od Slunce vzdálený 260 000 000 yojanů (3 328 000 000 kilometrů). Vzdálenost mezi Sluncem a Zemí je 100 000 yojanů a 70 000 yojanů pod úrovní Země začíná sedm nižších planetárních soustav zvaných Atala, Vitala, Sutala, Talātala, Mahātala, Rasātala a Pātāla. 30 000 yojanů pod těmito nižšími planetárními soustavami se nachází Śeṣa Nāga, který leží na oceánu Garbhodaka. Tento oceán je hluboký 249 800 000 yojanů. Průměr vesmíru tedy činí přibližně 500 000 000 yojanů neboli 6 400 000 000 kilometrů.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k dvacáté třetí kapitole pátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Planetární soustava Śiśumāra”.